WPTASKCRM – predstavitev na Dnevi slovenske informatike

WPTASKCRM – predstavitev na Dnevi slovenske informatike

  1. OBVLADOVANJE KAOTIČNIH PRODAJNIH IN MARKETINŠKIH PROCESOV Z MOBILNO APLIKACIJO PASSENGEREYE IN WORDPRESS TAKS CRM MODULI
  2. Problemi vodenja kratkih in hitrih projektov v komercialni in marketinški sferi • Veliko internih in eksternih udeležencev (ekstranet, različne lokacije), ki delujejo v različnih in dinamičnih procesih (problem podatkovne strukture in določljivost faz); • Hitro odpiranje in zapiranje nalog (taskov), izjemno malo časa za poročila (reporte); • Različne dejavnosti, časovno in stroškovno izjemno konkurenčne in optimizirane; • Lokacije aktivnosti se geografsko in časovno spreminjajo (pisarna, delo na terenu, promocije podizvajalcev). Rešitev? Uvedba dveh različnih aplikacij. – TASK in „CRM„ sistem na odprtokodni PHP rešitvi WordPress, ki smo jo poimenovali WPTASKCRM – Foto-report mobilna aplikacija, ki smo jo poimenovali Passengereye (prej Potnikapp) in podpira terensko delo z zajemom situacije ter vnosom kratkega poročila.
  3. WordPress Task Crm – ideja • Izhajali iz perečih procesov v podjetjih: marketing/komerciala, nabava, tehnologija (proračunski uporabniki) z veliko nalogami, prodaja išče nove ali obdeluje stare stranke; • Faze nalog so največkrat Odprto/Zaprto ali Nov/Pogajanje/Win/Lost in Koš ………..Ampak… nato se pojavijo kompleksnejše potrebe.. In množica zahtev z X željami… IN KAKO OHRANITI ENOSTAVNOST! IDEJA? • Uporabiti tehnologijo, ki je razširjena in ima rešene prijave ter množico modulov (WordPress); • Uporabili module, s katerim si uporabniki ali uredniki kreirajo vse mogoče vnosne forme (CF7, gre za kontakt forme, ki sprožijo e-mail); • Sprogramirati modul (WordPress plugin), ki mu bomo določili podatkovna polja in bo prestregel podatke ob oddaji vnosnih mask oz. form; • Prestreženi podatki se napolnijo v polja baze (v CRM oz. naš mini BI) in so razvrščeni v korake – v faze. REZULTAT? Uporaba: pregled nalog (kolegiji), sledenje projektov, nadzor procesov kakovosti (tudi GDPR), razvoj izdelkov, CRM obdelava kupcev intranet, booking in kontaktne forme internet (prodaja), RMA (Return merchandise authorization, procesi v povezavi z e-katalogi, na primer Woocommercem).
  4. WordPress Task Crm – rešitev – Arhitektura: Linux, PHP, MySql, WordPress, WP Task CRM moduli
  5. WordPress Task Crm – rešitev • Nova filozofija intenzivnega vodenja nalog/projektov: fleksibilno gnezdenje nivojev in podnivojev (taskovnost) z enostavnimi premiki tudi med projekti po vertikali ali horizontali; – številčenje in premiki med projekti (naloga, podnaloga, projekt); • BI – Prestrezanje kakršnokoli vnosne maske (»kontaktno« formo) ne omogoča samo hitro kreiranje workflow-a, ampak tudi daje izjemno fleksibilnost shranjevanja podatkov, kar generira mini BI na platformi WordPress (oblikovanje tabel po straneh z izbiro spremenljivk); • TOK oz. FLOW podatkovne forme spada k nalogi in oštevilčenemu koraku. Zato lahko urednik generira poljubne procesne oblike, neomejeno število korakov projekta ali enostavno vnosno masko za tabelarični podatkovni imenik. ŠE NEKAJ ORODIJ: – Transakcijska narava WordPressa omogoča „revizije“ podatkov, v statistiki pa se upoštevajo zadnji vnosi, zato je možno urejanje poljubno generiranih tabel; – Koledar in reminderji (iCal feed): poznamo začetek, rok oz. predviden konec in konec naloge/ projekta. Ter planirane ure. – Statistike odprtih, zaprtih nalog, arhiv datotek (mini dokumentarni sistem). Naloga/projekt nima samo statuse/korake Odprto/Koraki/Zaprto (vidno), ampak tudi Skrito, Izbrisano. – SMPT modul za analizo mailov iz form, – Google Data Studio, BI.
  6. PASSENGEREYE – ideja • Promotorji in potniki krožijo po terenu po prodajnih mestih (več prodajnih mest na dan); • Projektni ali gradbeni vodje spreminjajo delovišča (več lokacij na dan); • Aktivnosti se vršijo po več državah, več podizvajalcev, ki najemajo podizvajalce; • Različne mobilne naprave, največkrat kar osebne; • Fotografije tako ali drugače prenašajo v firmo iz osebnih naprav; • Ena oseba dela za več podjetij, eno podjetje ima več oseb.
  7. PASSENGEREYE – rešitev Mobilna aplikacija Passengereye – Potnikapp za iTunes in Google Play: • Oddaja foto poročila (naslov, lokacija, avtor, fotografija in komentar); • GPS – geolokacija in kilometrina (čas prijave zaposlenih – delovni dnevi); • Izpisi poročil. – Tehnologije: Server Linux, PostgreSQL, zaledni del Spring Boot, administratorski del Angular. Mobilna aplikacija iPhone iOS 11 IN iOS 12 – Swift / Mobilna aplikacija Android: Android Studio, Java 8 (Kotlin v novi varianti), standardna gradnja grafičnih komponent v XML.
  8. PASSENGEREYE – učinki • Marketing: – Bolj kot nadzor zaposlenih se je pokazal učinek v merjenju uspešnosti promocij; – Analiza založenosti polic in uspešnosti različnih znamk po trgovskih znamkah ter reklamacije; – Promocijska gradiva v realnem času za marketing. • Gradbeni projekti: – Prihranek časa pri poročanju; – Neposredna kontrola več gradbenih ekip; – Prihranek materiala. DODATNA ORODJA IN POVEZAVA MED APLIKACIJAMA – Google Data Studio (PowerBI po želji); – RSS in JSON feed, prenos v WordPress, bazo podatkov; – Mailingi poročil – po potniku/za celotno firmo; – Polnjenje WordPress bloga preko RSS XML, JSON, mail predala in API prenos v socialne skupine.
  9. E: [email protected] MARCELINO d.o.o. G: +386 (0)31 324 100 Skype: jcvikl W:https://marcelino.si W:https://passengereye.com