Opis projekta:

Za avtomatizirano evidenco delovnega časa TIMEREG smo izdelali digitalni prototip mobilne aplikacije. Obstoječi sistemi evidentiranja delovnega časa in gibanja zaposlenih so zaradi fiksne infrastrukture dragi za izvedbo in nefleksibilni. Na drugi strani beležimo veliko razširjenost pametnih telefonov, ki lahko poleg svojih vgrajenih fukcionalnosti služijo kot prenosni terminali. Zasnovali smo mobilno aplikacijo za avtomatsko evidentiranje delovnega časa, ki bi jo zaposleni in ostali deležniki namestili na svojih pametnih telefonih in bi omogočala inteligentno povezljivost z obstoječo ali bodočo senzoriko preko različnih komunikacijskih kanalov (BlueTooth, WiFi, GPRS).

Izvedba prototipa:

Glavna projektna naloga je izdelava digitalnega prototipa mobilne aplikacije, ki bi validiral možnosti implementacije želenih funkcionalnosti. Prednost rešitve, ki bi nastala na podlagi prototipa je v njeni odprtosti in možnosti večjih širitev funkcionalnosti na druga področja uporabe (zdravstvo, turizem, analitika kupcev… ) brez večjih dodatnih posegov. Povezljivost z obstoječimi IoT platformami pa bi omogočila enostavno dodajanje aktivnih in pasivnih senzorjev ( RFID, nova polja, nove analize, novi dashboardi ipd.)