Marcelino Web Story 2020

Internetna Web Agencija:
– SUPER WEB INGENEERING
– PROJECT MANAGEMENT & DIGITAL TRANSFORMATION

DIGITALNI MARKETING
Izvajamo e-projekte in portale od leta 2007 v spletnih tehnologijah (Linux strežniki v oblaku, PHP, Magento, WordPress, Typo3) | Google Data Studio in PowerBI ter Office365 analiza reporting in transformacija procesov | oglaševanje (Google Adwords, Yandex, Bing, Facebook, Linkedin) | SEO in PR | mailing strežniki in content marketing (mass mailing, marketing automation, transactional email API services) | mobilne aplikacije (iOS, Android v Javi, Kotlin, Swift5). Primeri referenčnih izvedb: foto-report app Passengereye.com uporablja več kot 200 potnikov in promotorjev v treh državah ter 30 gradbenih in inženirskih ekip v energetiki. Leta 2013 smo prejeli Silver Creativity Award za iPad aplikacijo Gardens Butler, izvedli portal in booking sistem Rogaska-resort.com z WordPress TASK CRM sistemom, intranetni projektni portali Celjske mesnine (Wptaskcrm, Inventory Management, PIM), e-trgovina Biotopic.si in Biolux.si, produktni konfiguratorji Lancman.at, izobraževalni portal in intranet Kisnet.at, intranet in internet Si-at.eu, Si-hr.eu in Si-hu.eu, visokotehnološko podjetje Paywiser.eu, koncern ACO Gruppe (Typo3, Aco.si), Mca-holding.si, Inplast.si, Istrabenz plini, Optimist.si (Opencart), Cik-cak.si, MOS.si, Gigavision.eu in druge uveljavljene B2B ali B2C znamke. Poleg designa, visoke kakovosti kode in zanesljivega gostovanja uredimo in svetujemo pri poslovnih procesih, ki so lahko usklajeni s standardi kakovosti (na primer izvajanje GDPR po načelu ISO27001). Pomembnejši naročniki prihajajo iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Rusije, ZDA, Filipinov in Avstralije. Izvedemo lahko vse 4 točke: spletne strani, app, spletne trgovine, rezervacijski sistemi (kombinacija s WPTASKCRM, Vtiger ali Magento). Okvirna cena je maksimalna za vsa 4 področja skupaj.

DIGITALNE STRATEGIJE
Podjetje Marcelino d.o.o. pripravlja strategije in izvaja storitve v okviru Industrije 4.0 visokotehnološkim podjetjem (npr. Arbisgroup.eu, Vitabits.eu, Paywiser.eu ), nudi storitve kibernetske varnosti v oblaku (licencirani RedHat Linux varnostni inženirji), načrtuje in izvaja digitalne transformacije poslovanja v podjetjih (50 spletnih trgovin in B2B e-katalogov od leta 2016), pripravlja in izvaja strategije digitalizacije podjetij, transformacije procesov in avtomatizacija obdelave informacij (primer ekstranet Celjske mesnine). Firma sodeluje tudi pri zasnovah popolnoma digitalnih podjetij. Procese in digitalne rešitve za podporo poslovanja uresničujemo na podlagi strategije z oblačnimi orodji (rešitev Task & Project managementa, PIM, Quality management, Marketing & Customer relationship management). Podatkovne strategije se pripravijo s pomočjo izkušenih sodelavcev ali zunanjih strokovnjakov za posamezno področje poslovanja in z orodji za poslovna poročila, povezavami med bazami podatkov v podjetju, PowerBI, Google Data Studio, konektorji, tudi Office365 orodji in ostalimi orodji za Business Report in Business Analysis. Strategija Customer eXperience se pripravi: – z raziskavo porabnikov in zapisom vizije, – zasnovo emocionalne povezave in odziva porabnika (branding, communication, user experience design), – zasnova drugih elementov distribucije 4.0 po potrebi, – zasnova okvirja kakovosti za team in podporo porabnikom, – zasnova merjenja in reportinga porabnikove izkušnje, ROI in procesa izboljšav (transaction & human friendly automation design). Glede na poslovne potrebe in priložnosti izberemo, poglobimo ali razširimo področja priprave digitalne transformacije.

KIBERNETSKA VARNOST
V podjetju Marcelino d.o.o. že od leta 2007 razvijamo napredne informacijske rešitve. Izvajamo varnostne in penetracijske teste. Namen je odkrivanje obstoječih ranljivosti, preden jih odkrijejo hekerji. Podjetje se lahko pohvali tudi s sodelovanjem in partnerstvom z različnimi podjetji iz tujine. Specializirani smo za svetovanje malim in srednjim ter velikim podjetjem, ki poslujejo globalnih trgih in podružnicam velikih podjetij v Sloveniji. Storitve zajemajo postopke in orodja: – Planiranje in priprava na varnostne incidente: formalizacija postopkov, odgovornosti, klasifikacijske sheme, postopki komuniciranja in reagiranja na varnostne incidente, politike – Identificiranje varnostnih incidentov: ; uporaba orodij za proaktivno spremljanje LOG zapisov iz različnih virov (omrežne varnostne naprave, strežniški sistemi, odjemalci, aplikativni sistemi, procesna infrastruktura, podporna infrastruktura, naprave za nadzor in korelacijo varnostnih dogodkov, ipd.), ter IP prometnih tokov, zaznavanje anomalij v obliki varnostnih dogodkov, klasificiranje varnostnih dogodkov in incidentov, posredovanje informacij o incidentih skupinam za odziv ter pričetek odziva. – Omejitev incidenta: ; uporaba orodij za odziv na incident v obliki izolacije sistemov in preprečevanje razširjanja zlonamernih aktivnosti z namenom, da se prepreči širjenje incidenta in omeji posledice – Odstranitev vzroka za incident: odprava vzrokov za incident, identificiranih ranljivosti in preprečitev ponovnega pojava ali razširjanja incidenta – Obnovitev: Planiranje in izvedba obnovitve sistema v stanje pred incidentom – Aktivnosti po incidentu: izdelava končnih analiz incidenta, identificiranje in izvedba ukrepov za zmanjševanje tveganj, učenje in izboljšava procesa odziva na incident Uporabljena orodja : – GRC orodja: pokrivajo pomembno področje upravljanja z informacijsko varnostjo (Governance, Risk, Compliance) in zajemajo področja upravljanja z informacijskimi sredstvi, tveganji, politikami in neprekinjenim poslovanjem – Service Desk: pokriva postopke upravljanja z zahtevki v IT okolju, ki se lahko prekrivajo z zahtevki ukrepov ob odzivu na varnostni incident – SIEM: Predstavlja komponento za zbiranje in analiziranje LOG zapisov iz IT virov, identificiranje varnostnih dogodkov ter analizo/združevanje dogodkov na osnovi politik koreliranja. Sodobnejša SIEM orodja vključujejo tudi komponente za zajem omrežnega prometa v realnem času in zaznavanje anomalij povezanih s kibernetskimi incidenti. – Forensics Tools: Zajemajo orodja za izvajanje forenzičnih aktivnosti v primeru zaznave varnostnega incidenta. V to kategorijo lahko štejemo tudi orodja za izvajanje analize škodljive kode in orodja za analizo programske kode. – EDR: Zajemajo orodja za zaznavanje in odpravo naprednih groženj na končnih odjemalcih (Endpoint Detection and Response) – UEBA: zajemajo orodja za omrežno analizo obnašanja odjemalcev IT sistemov in it infrastrukture (User and Entity Behavior Analytics). Orodja so znana pod različnimi imeni (NBA, ipd). – VA: zajemajo orodja za zaznavanje in analizo ranljivosti (Vulnerability analytics) – Patch management. Zajemajo orodja in tehnike za upravljanje z varnostnimi popravki v IT okoljih Upravljanje incidentov: orodja za upravljanje incidentov kibernetske varnosti s funkcionalnostmi zagotavljanja registra incidentov, »ticketing« podpore agentom ob reševanju incidentov, vnašanju parametrov odziva, sledenju pred pripravljenim proceduram za odziv (angl. Playbooks), izdelavi poročil in statistik ter obveščanju udeležencev incidenta. Reference: Grand Hotel Rogaška (SLKI d.o.o.), ACO d.o.o., Celjske mesnine d.d. itd.

TRŽNE RAZISKAVEMarcelino d.o.o. izvaja prodajne in oglaševalske aktivnosti za kliente na tujih trgih. Pred izvajanjem prodajnih aktivnosti izvedemo raziskavo trga (B2B ali B2C), da določimo metrike in identificiramo poslovne ali potrošniške segmente.
TRGI: EU (Avstrija, Nemčija, Italija, VB, Francija, Hrvaška, Slovenija, Beneluxa, Poljska), Srbija, Švica, države CIS (SND) – Rusija, Kazahstan, Azerbajdžan in Armenija ter ZDA in LAMEA .