Facebook advertising Zdežele – Celjske mesnine – Social media advertising – Križanka + Iziburger

[Z´DEŽELE ŽAR KRIŽANKA⤵️?!]

Kaj si, če izbereš z´dežele žar ??? Poskusite rešiti križanko in geslo zapišite v komentar! ??

https://www.facebook.com/zdezele/