WPTASKCRM – predstavitev na Dnevi slovenske informatike

WPTASKCRM – predstavitev na Dnevi slovenske informatike

  1. OBVLADOVANJE KAOTIČNIH PRODAJNIH IN MARKETINŠKIH PROCESOV Z MOBILNO APLIKACIJO PASSENGEREYE IN WORDPRESS TAKS CRM MODULI
  2. Problemi vodenja kratkih in hitrih projektov v komercialni in marketinški sferi • Veliko internih in eksternih udeležencev (ekstranet, različne lokacije), ki delujejo v različnih in dinamičnih procesih (problem podatkovne strukture in določljivost faz); • Hitro odpiranje in zapiranje nalog (taskov), izjemno malo časa za poročila (reporte); • Različne dejavnosti, časovno in stroškovno izjemno konkurenčne in optimizirane; • Lokacije aktivnosti se geografsko in časovno spreminjajo (pisarna, delo na terenu, promocije podizvajalcev). Rešitev? Uvedba dveh različnih aplikacij. – TASK in „CRM„ sistem na odprtokodni PHP rešitvi WordPress, ki smo jo poimenovali WPTASKCRM – Foto-report mobilna aplikacija, ki smo jo poimenovali Passengereye (prej Potnikapp) in podpira terensko delo z zajemom situacije ter vnosom kratkega poročila.
  3. WordPress Task Crm – ideja • Izhajali iz perečih procesov v podjetjih: marketing/komerciala, nabava, tehnologija (proračunski uporabniki) z veliko nalogami, prodaja išče nove ali obdeluje stare stranke; • Faze nalog so največkrat Odprto/Zaprto ali Nov/Pogajanje/Win/Lost in Koš ………..Ampak… nato se pojavijo kompleksnejše potrebe.. In množica zahtev z X željami… IN KAKO OHRANITI ENOSTAVNOST! IDEJA? • Uporabiti tehnologijo, ki je razširjena in ima rešene prijave ter množico modulov (WordPress); • Uporabili module, s katerim si uporabniki ali uredniki kreirajo vse mogoče vnosne forme (CF7, gre za kontakt forme, ki sprožijo e-mail); • Sprogramirati modul (WordPress plugin), ki mu bomo določili podatkovna polja in bo prestregel podatke ob oddaji vnosnih mask oz. form; • Prestreženi podatki se napolnijo v polja baze (v CRM oz. naš mini BI) in so razvrščeni v korake – v faze. REZULTAT? Uporaba: pregled nalog (kolegiji), sledenje projektov, nadzor procesov kakovosti (tudi GDPR), razvoj izdelkov, CRM obdelava kupcev intranet, booking in kontaktne forme internet (prodaja), RMA (Return merchandise authorization, procesi v povezavi z e-katalogi, na primer Woocommercem).
  4. WordPress Task Crm – rešitev – Arhitektura: Linux, PHP, MySql, WordPress, WP Task CRM moduli
  5. WordPress Task Crm – rešitev • Nova filozofija intenzivnega vodenja nalog/projektov: fleksibilno gnezdenje nivojev in podnivojev (taskovnost) z enostavnimi premiki tudi med projekti po vertikali ali horizontali; – številčenje in premiki med projekti (naloga, podnaloga, projekt); • BI – Prestrezanje kakršnokoli vnosne maske (»kontaktno« formo) ne omogoča samo hitro kreiranje workflow-a, ampak tudi daje izjemno fleksibilnost shranjevanja podatkov, kar generira mini BI na platformi WordPress (oblikovanje tabel po straneh z izbiro spremenljivk); • TOK oz. FLOW podatkovne forme spada k nalogi in oštevilčenemu koraku. Zato lahko urednik generira poljubne procesne oblike, neomejeno število korakov projekta ali enostavno vnosno masko za tabelarični podatkovni imenik. ŠE NEKAJ ORODIJ: – Transakcijska narava WordPressa omogoča „revizije“ podatkov, v statistiki pa se upoštevajo zadnji vnosi, zato je možno urejanje poljubno generiranih tabel; – Koledar in reminderji (iCal feed): poznamo začetek, rok oz. predviden konec in konec naloge/ projekta. Ter planirane ure. – Statistike odprtih, zaprtih nalog, arhiv datotek (mini dokumentarni sistem). Naloga/projekt nima samo statuse/korake Odprto/Koraki/Zaprto (vidno), ampak tudi Skrito, Izbrisano. – SMPT modul za analizo mailov iz form, – Google Data Studio, BI.
  6. PASSENGEREYE – ideja • Promotorji in potniki krožijo po terenu po prodajnih mestih (več prodajnih mest na dan); • Projektni ali gradbeni vodje spreminjajo delovišča (več lokacij na dan); • Aktivnosti se vršijo po več državah, več podizvajalcev, ki najemajo podizvajalce; • Različne mobilne naprave, največkrat kar osebne; • Fotografije tako ali drugače prenašajo v firmo iz osebnih naprav; • Ena oseba dela za več podjetij, eno podjetje ima več oseb.
  7. PASSENGEREYE – rešitev Mobilna aplikacija Passengereye – Potnikapp za iTunes in Google Play: • Oddaja foto poročila (naslov, lokacija, avtor, fotografija in komentar); • GPS – geolokacija in kilometrina (čas prijave zaposlenih – delovni dnevi); • Izpisi poročil. – Tehnologije: Server Linux, PostgreSQL, zaledni del Spring Boot, administratorski del Angular. Mobilna aplikacija iPhone iOS 11 IN iOS 12 – Swift / Mobilna aplikacija Android: Android Studio, Java 8 (Kotlin v novi varianti), standardna gradnja grafičnih komponent v XML.
  8. PASSENGEREYE – učinki • Marketing: – Bolj kot nadzor zaposlenih se je pokazal učinek v merjenju uspešnosti promocij; – Analiza založenosti polic in uspešnosti različnih znamk po trgovskih znamkah ter reklamacije; – Promocijska gradiva v realnem času za marketing. • Gradbeni projekti: – Prihranek časa pri poročanju; – Neposredna kontrola več gradbenih ekip; – Prihranek materiala. DODATNA ORODJA IN POVEZAVA MED APLIKACIJAMA – Google Data Studio (PowerBI po želji); – RSS in JSON feed, prenos v WordPress, bazo podatkov; – Mailingi poročil – po potniku/za celotno firmo; – Polnjenje WordPress bloga preko RSS XML, JSON, mail predala in API prenos v socialne skupine.
  9. E: [email protected] MARCELINO d.o.o. G: +386 (0)31 324 100 Skype: jcvikl W:https://marcelino.si W:https://passengereye.com

Direktorji IKT-podjetij o letošnjih načrtih: Večji poudarek bo na ljudeh kot na sami tehnologiji

32 direktorjev IKT-podjetij večinoma stavi na digitalno preobrazbo in umetno inteligenco

Jurij Cvikl, direktor podjetja Marcelino: »Kot specialisti za B2B in B2C e-poslovanje na oblačni platformi Linux bomo letos posebno pozornost posvetili: arhitekturi multicloud docker in razvoju aplikacij s sposobnostjo hitre selitve glede na obremenitve, cene in lokacije oblakov; avtomatizaciji procesov v spletnih trgovinah in B2B-katalogih, ki prihranijo čas prodajnikom in urednikom; kibernetski varnosti, GDPR in pritiskom na avtorske pravice; razvoju specialnih BI-storitev; dodatnim vlaganjem za razvoj upravljanja kakovosti in procesov po ISO27001 tudi v oddelkih marketinga. Prodajne akcije morajo biti hitre, prodajni vmesniki enostavni in vitki, kakovost vsebine visoka. Splošni pretep na mednarodnih trgih B2C in B2B zahteva nadzor nad stroški in visoko učinkovitost zaposlenih. Še vedno stavimo na kombinacijo strežniško robustne in aplikacijsko fleksibilne prodajne arhitekture, ki omogoča hiter prodajni in projektni menedžment.

Nova WordPress zvezdniška spletna stran Lenistar

I  PLAY THE GUITAR. IN MAY 2018 I BECAME THE YOUNGEST WINNER OF SINGING/SONGWRITING COMPETITION FOR THE X FACTOR IN LONDON,  JUDGED BY A PANEL OF JUDGES FROM THE MUSIC INDUSTRY IN LONDON.

Več na https://lenistar.com